НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]Читалиште у 2017. обележава јубилеј – 30. број и пуних 15 година постојања. Овим поводом ћемо уз два редовна броја, објавити више монографских публикација, приредити стручно/научно окупљање и установити признање у области истраживања историје библиотекарства. Све наведене активности осмишљене су као подстицај стручном раду, научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности.

Свечаност обележавања јубилеја часописа биће одржана крајем маја месеца, до када ће из штампе изаћи публикација „Библиотека кроз време“. Између увода „Чему нас учи историја библиотека“ и закључног текста „Зашто је штампарство заувек преокренуло историју библиотека“, у пет поглавља, биће објављено 15 ауторских текстова из опште историје библиотека, од њиховог настанка до епохе хуманизма и ренесансе.

Професионални идентитет библиотекара у Србији није јасно уобличен, а поглед у историју пружа могућност за формирање заједничког памћења као основе сваког па и професионалног идентитета. Погледу у историју биће посвећен стручно/научни скуп у Градској библиотеци Панчево, „Библиотеке и идентитет“.

Скуп ће окупити петнаестак врхунских стручњака (у улози излагача) у области историје библиотека из Србије и окружења. Поглед у историју ће нам послужити као повод за окупљање пријатеља и сарадника часописа и разматрање савременог тренутка српског библиотекарства.

У поводу јубилеја, установићемо признања за изузетан допринос проучавању историје библиотекарства у Србији које ће бити свечано додељено 24. маја на прослави Дана и славе Градске библиотеке Панчево (Св. Ћирило и Методије, апостоли словенске писмености).• 31. број ЧИТАЛИШТА доступан у пуном тексту •

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Библиотеке и књижевност

Сабовљев, Драгана; Арсенић, Владимир: Поље књижевности у јавним библиотекама у Србији
Матијевић, Милица; Ђорђевић, Виолета: Библиотеке и библиотекари у уметничкој књижевности и популарној литератури
Благојевић, Берислав; Павловић, Марија: Библиотека као радионица и инспирација
Гордић Петковић, Владислава: Библиотека у сопственој соби: ауторке, јунакиње и књиге од Вирџиније Вулф до данас


ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИЈЕ КЊИГА
     Са жељом да благовремено објављујемо приказе и рецензије нових књига из области библиотекарства и информатике и сродних области, доносимо списак књига које су се појавиле у последње две године, а нису до сада приказане у нашем часопису.
     Прочитајте наше упутство за писање приказа књига и истражете наслове доступне за приказивање!
     Предложите и сами књигу за приказивање нашем одговорном уреднику.

   
Copyright