НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]• Објављен је нови, 29. број ЧИТАЛИШТА

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Библиотекарство у Србији: законодавни оквир и пракса

Сабовљев, Драгана: Библиотечко законодавство и положај запослених у јавним библиотекама у Србији
Миленковић-Вуковић, Биљана; Шевкушић, Милица: Библиотеке научноистраживачких института и установа: законодавни оквир и пракса
Драгосавац, Бранка: Правнa актa којa регулишу рад дечјих библиотека и дечјих одељења јавних библиотека
Грујић, Раде: Проблематика јавних набавки књига у библиотекама
Стручна звања – предлози за унапређење и измене Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Форум Библиотекарског друштва Србије, Народнa библиотекa Србије, Београд, 28. 9. 2016)


ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИЈЕ КЊИГА
     Са жељом да благовремено објављујемо приказе и рецензије нових књига из области библиотекарства и информатике и сродних области, доносимо списак књига које су се појавиле у последње две године, а нису до сада приказане у нашем часопису.
     Прочитајте наше упутство за писање приказа књига и истражете наслове доступне за приказивање!
     Предложите и сами књигу за приказивање нашем одговорном уреднику.

   
Copyright