НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Бр. 30  (Мај 2017)

УВОДНИК
Траиловић, Горан: Широм раширених руку

ТЕМА
Hermans, Emilie: Academic Libraries Meet Research Data Management: A Case Study of the University of Ghent’s Central Library’s Practices
Ševkušić, Milica: Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process
Столић, Драгана: Искуство Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у успостављању Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду – PHAIDRA
Вучковац, Обрад: Повезивање библиотека и географских информационих система

БИБЛИОТЕКА
Георгиев, Елизабета: Стилијан Чилингиров и његов допринос очувању српских библиотека које су Бугари запленили у Првом светском рату
Антић, Милица: Немачке библиотеке након Другог светског рата: посебан осврт на импликације уједињења две немачке државе 1990. године

МРЕЖА
Бркић, Јасна; Ђорђевић, Виолета: У царству књига и робота: мејкерспејс у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда

ОДРАЗ
Албахари, Биљана: Јавно доступне библиографије истраживача Србије – стање и перспективе

ЛИНК
Гвозденовић, Ана: Инклузија у свет информација и културе (Међународна научна конференција Особе са инвалидитетом у библиотеци, Зелена Гора, Пољска, 2016)
Требињац, Бојана: Простор Мудл платформе (Радионица о функционалности EINFOSE платформе и отворених образовних система, Осијек, Хрватска, 2017) …97–98 Војнић Хајдук, Ивона: O будућности библиотека (COBISS конференција, Марибор, Словенија, 2016)
Војнић Хајдук, Ивона: O будућности библиотека (COBISS конференција, Марибор, Словенија, 2016)
Зечевић, Ирена; Радовић, Александар: Неговање културног и националног идентитета (Дани библиотека и библиотекара, Нови Сад, 2017)
Теноди, Маријана; Омеровић, Хелена: Могућности културног туризма (Међународни стручни скуп Библиотеке и континентални туризам, Бели Манастир, Хрватска, 2016)

ИЗЛОГ
Стокић Симончић, Гордана: Ка интегралној историји јавних библиотека код Срба (Драгосавац, Бранка. Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године. Панчево; Ниш; Неготин, 2016)
Петковић, Марија: Седам векова српске књижевности на Атосу (Шпадијер, Ирена. Светогорска баштина: манастир Хиландар и стара српска књижевност. Београд, 2014)
Стевановић, Милица: Библиотеке у посткомунистичком свету – други део (Library Trends. Libraries in a Postcommunist World: A Quarter of a Century of Development in Central and Eastern Europe and Russia: Part 2. Hermina G. B. Anghelescu, Issue Editor. Vol. 63, No. 4, Spring 2015)
Драгосавац, Бранка: Прелазак у виртуелне просторе библиотекарства (Injac Malbaša, Vesna. E-biblioteka. Priredile Dobrila Begenišić i Gordana Ljubanović. Beograd, 2016)
Грозданић, Александра: Изградња економије знања (Каже, Жилија. Спасавање медија: капитализам, партиципативно финансирање и демократија. Нови Сад, 2016)
Петровић, Вера: Дијалог у Неуму у условима рецесије (Зборник радова Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе. Ур. Сања Голијанин. Београд, 2015)
Кирћански, Милица: Матична библиотека Срема (Петровић, Весна. Године, књиге, читаоци: Српска грађанска читаоница – Библиотека „Глигорије Возаровић“ (1866–2016). Сремска Митровица, 2015)
Тодоровић, Ивана: Водич кроз домаћу стручну периодику