НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Emilie Hermans
National Open Access Desk at Ghent University
Antwerp Area, Belgium
Emilie.Hermans@UGent.be

doi: 10.19090/cit.2017.30.4-12
Бр. 30 (мај 2017), стр. 4-12


Академске библиотеке и управљање истраживачким подацима:
студија случаја централне библиотеке Универзитета у Генту


Сажетак

Појава управљања истраживачким подацима као зреле развојне фазе у истраживачком циклусу представља велики изазов за истраживачке организације. Она доводи до потребе за развојем сервиса истраживачких података. У оквиру свеукупних напора које читав универзитет улаже у реализацију ових сервиса, академска библиотека се може позвати на своју стручност у управљању подацима. Како академске библиотеке делују у различитим контекстима, улоге које оне могу узети на себе у том процесу могу се разликовати, будући да је сарадња са осталим актерима есенцијални сегмент комплексног поступка управљања истраживачким подацима. У овом раду се анализира допринос академске библиотеке Универзитета у Генту (Белгија) услугама управљања истраживачким подацима у ширем институционалном контексту. Истражује се модел хибридних услуга управљања истраживачким подацима који је конципиран тако да обухвата и универзитетске и децентрализоване иницијативе. Тренутни нагласак у управљању истраживачким подацима на Универзитету у Генту је на развоју консултативних сервиса истраживачких података. Одлука академске библиотеке Универзитета у Генту да се посвети развоју сервиса истраживачких података није настала првенствено због нових захтева финансијера у вези са планирањем управљања подацима, већ је проистекла из дугогодишње традиције пружања приступа информацијама која је наведена у изјави о њеној мисији: „Олакшавање креирања отвореног знања”. Овај рад приказује пример онога што би могла да буде улога истраживачке библиотеке, открива њене могуће предности (укључујући широк распон актера и струка, који остварују циљеве кроз сарадњу) и покушај да избегне замке (прагматични поглед а не приступ одозго, како би се олакшало задовољавање потреба истраживача и комбиновање аутономних иницијатива специфичних за одређене домене са централним сервисима, који одражавају институционални контекст).


Кључне речи:

академске библиотеке, управљање истраживачким подацима, сервиси истраживачких података, студија случаја, Универзитет у Генту, OpenAIRE


Примљено: 10. април 2017.
Прихваћено за објављивање: 19. април 2017.

Creative Commons License
Academic Libraries Meet Research Data Management: A Case Study of the University of Ghent’s Central Library’s Practices by Emilie Hermans is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст