NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Emilie Hermans
National Open Access Desk at Ghent University
Antwerp Area, Belgium
Emilie.Hermans@UGent.be

doi: 10.19090/cit.2017.30.4-12
Br. 30 (maj 2017), str. 4-12


Akademske biblioteke i upravljanje istraživačkim podacima:
studija slučaja centralne biblioteke Univerziteta u Gentu


Sažetak

Pojava upravljanja istraživačkim podacima kao zrele razvojne faze u istraživačkom ciklusu predstavlja veliki izazov za istraživačke organizacije. Ona dovodi do potrebe za razvojem servisa istraživačkih podataka. U okviru sveukupnih napora koje čitav univerzitet ulaže u realizaciju ovih servisa, akademska biblioteka se može pozvati na svoju stručnost u upravljanju podacima. Kako akademske biblioteke deluju u različitim kontekstima, uloge koje one mogu uzeti na sebe u tom procesu mogu se razlikovati, budući da je saradnja sa ostalim akterima esencijalni segment kompleksnog postupka upravljanja istraživačkim podacima. U ovom radu se analizira doprinos akademske biblioteke Univerziteta u Gentu (Belgija) uslugama upravljanja istraživačkim podacima u širem institucionalnom kontekstu. Istražuje se model hibridnih usluga upravljanja istraživačkim podacima koji je koncipiran tako da obuhvata i univerzitetske i decentralizovane inicijative. Trenutni naglasak u upravljanju istraživačkim podacima na Univerzitetu u Gentu je na razvoju konsultativnih servisa istraživačkih podataka. Odluka akademske biblioteke Univerziteta u Gentu da se posveti razvoju servisa istraživačkih podataka nije nastala prvenstveno zbog novih zahteva finansijera u vezi sa planiranjem upravljanja podacima, već je proistekla iz dugogodišnje tradicije pružanja pristupa informacijama koja je navedena u izjavi o njenoj misiji: „Olakšavanje kreiranja otvorenog znanja”. Ovaj rad prikazuje primer onoga što bi mogla da bude uloga istraživačke biblioteke, otkriva njene moguće prednosti (uključujući širok raspon aktera i struka, koji ostvaruju ciljeve kroz saradnju) i pokušaj da izbegne zamke (pragmatični pogled a ne pristup odozgo, kako bi se olakšalo zadovoljavanje potreba istraživača i kombinovanje autonomnih inicijativa specifičnih za određene domene sa centralnim servisima, koji odražavaju institucionalni kontekst).


Ključne reči:

akademske biblioteke, upravljanje istraživačkim podacima, servisi istraživačkih podataka, studija slučaja, Univerzitet u Gentu, OpenAIRE


Primljeno: 10. april 2017.
Prihvaćeno za objavljivanje: 19. april 2017.

Creative Commons License
Academic Libraries Meet Research Data Management: A Case Study of the University of Ghent’s Central Library’s Practices by Emilie Hermans is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst