NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Milica Ševkušić
Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
biblioteka@itn.sanu.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2017.30.13-26
Br. 30 (maj 2017), str. 13-26


Definisanje uređivačkih politika časopisa u otvorenom pristupu
u Srbiji i uloga bibliotekara u tom procesu


Sažetak

U radu se razmatra proces kreiranja modela uređivačke politike namenjenog domaćim časopisima u otvorenom pristupu i uloga bibliotekara u tom procesu. Model (obrazac) je dokument koji sadrži predlog teksta uređivačke politike definisan tako da zadovolji sve kriterijume u vezi sa uređivačkom politikom koje utvrđuju baza podataka Directory of Open Access Journals, kao i citatni indeksi Web of Science i Scopus. Struktura obrasca je modularna, a osnovni tematski blokovi koje pokriva obuhvataju etička pitanja u izdavaštvu, uređivanje časopisa i objavljivanje radova, kao i autorska prava i prava korišćenja. Važnu ulogu u definisanju obrasca imala su stručna znanja koja su članovi projektnog tima razvili kroz rad u bibliotekama naučnih ustanova. Bibliotekari su pružili i tehničku podršku u procesu definisanja uređivačkih politika domaćih časopisa, odnosno u procesu njihovog usklađivanja sa ponuđenim modelom. Jedan od prvih rezultata navedenih akcija jeste uspešan ishod postupka reaplikacije u bazi podataka Directory of Open Access Journals za sve časopise koji su definisali uređivačku politiku oslanjajući se na ponuđeni obrazac. Proces definisanja uređivačkih politika domaćih časopisa ukazao je na određene probleme, kao što su selektivna primena preporuka, oslanjanje na neproverene informacije koje dolaze od kolega, uz istovremeno zanemarivanje saveta bibliotekara, i, naročito, nepoznavanje i nerazumevanje osnovnih pojmova koji se odnose na autorska prava i prava korišćenja. Poslednji navedeni problem, koji odražava slabo razvijenu svest o autorskim pravima u domaćoj naučnoj zajednici, mogao bi da dovede u pitanje sprovođenje definisanih uređivačkih politika. Imajući u vidu neprofitni karakter i skromne budžete naučnih časopisa iz Srbije, angažovanje pravnika koji bi pomogli u rešavanju pomenutog problema nije moguće. Problem bi se mogao rešiti uključivanjem bibliotekara u edukaciju pripadnika domaće naučne zajednice o autorskim pravima, naročito u kontekstu otvorenog pristupa, a neophodan preduslov za to jeste unapređivanje stučnih sposobnosti samih bibliotekara kroz osavremenjivanje kurikuluma i permanentnu edukaciju.


Ključne reči:

časopisi u otvorenom pristupu, Srbije, uređivačka politika, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Committee on Publication Ethics, naučna recenzija, autorska prava, Creative Commons licence, taksa za objavljivanje u otvorenom pristupu


Primljeno: 1. april 2017.
Ispravke rukopisa: 17. april 2017.
Prihvaćeno za objavljivanje: 23. april 2017.

Creative Commons License
Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst