НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Обрад Вучковац
Библиотека Дома културе „Студентски град”, Нови Београд
obrad.vuckovac@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2017.30.34-40
Бр. 30 (мај 2017), стр. 34-40


Повезивање библиотека и географских информационих система


Сажетак

Ефикасно коришћење информација о простору постало је једна од кључних компоненти у решавању глобалних проблема попут климатских промена, спречавања епидемија или сузбијања сиромаштва. Географски информациони системи (ГИС) омогућавају прикупљање, комбиновање и анализу просторних информација и од велике су користи при доношењу одлука, рационалног коришћења ресурса и спровођења превентивних мера тамо где су потребне. Они добијају све већи значај у академским и пословним круговима, а библиотеке могу на бројне начине да их уврсте у своје услуге. Обезбеђивање рачунара са инсталираним ГИС програмима, одржавање радионица, пружање помоћи при проналажењу просторних података, геореференцирање, развој дигиталних библиотека за похрањивање просторних података, само су неки од начина. У овом раду аутор ће представити пројекат развоја дигиталне библиотеке за прикупљање просторних података, који су започели библиотекари Дома културе „Студентски град” – Нови Београд у сарадњи са Географским факултетом Универзитета у Београду и Географским институтом „Јосиф Панчић” САНУ. Пројекат Дигитална библиотека просторних података може донети вишеструке користи студентима и професорима који користе ГИС, али и библиотекарима.


Кључне речи:

географски информациони системи, ГИС, просторни подаци, инфраструктуре просторних података, дигитална библиотека просторних података, менаџмент информационих извора, стандарди за просторне податке, Дом културе „Студентски град”


Примљено: 28. фебруара 2017.
Исправке рукописа: 20. марта 2017.
Прихваћено за објављивање: 2. априла 2017.

Creative Commons License
Повезивање библиотека и географских информационих система by Обрад Вучковац is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст