NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Obrad Vučkovac
Biblioteka Doma kulture „Studentski grad”, Novi Beograd
obrad.vuckovac@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2017.30.34-40
Br. 30 (maj 2017), str. 34-40


Povezivanje biblioteka i geografskih informacionih sistema


Sažetak

Efikasno korišćenje informacija o prostoru postalo je jedna od ključnih komponenti u rešavanju globalnih problema poput klimatskih promena, sprečavanja epidemija ili suzbijanja siromaštva. Geografski informacioni sistemi (GIS) omogućavaju prikupljanje, kombinovanje i analizu prostornih informacija i od velike su koristi pri donošenju odluka, racionalnog korišćenja resursa i sprovođenja preventivnih mera tamo gde su potrebne. Oni dobijaju sve veći značaj u akademskim i poslovnim krugovima, a biblioteke mogu na brojne načine da ih uvrste u svoje usluge. Obezbeđivanje računara sa instaliranim GIS programima, održavanje radionica, pružanje pomoći pri pronalaženju prostornih podataka, georeferenciranje, razvoj digitalnih biblioteka za pohranjivanje prostornih podataka, samo su neki od načina. U ovom radu autor će predstaviti projekat razvoja digitalne biblioteke za prikupljanje prostornih podataka, koji su započeli bibliotekari Doma kulture „Studentski grad” – Novi Beograd u saradnji sa Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Geografskim institutom „Josif Pančić” SANU. Projekat Digitalna biblioteka prostornih podataka može doneti višestruke koristi studentima i profesorima koji koriste GIS, ali i bibliotekarima.


Ključne reči:

geografski informacioni sistemi, GIS, prostorni podaci, infrastrukture prostornih podataka, digitalna biblioteka prostornih podataka, menadžment informacionih izvora, standardi za prostorne podatke, Dom kulture „Studentski grad”


Primljeno: 28. februara 2017.
Ispravke rukopisa: 20. marta 2017.
Prihvaćeno za objavljivanje: 2. aprila 2017.

Creative Commons License
Povezivanje biblioteka i geografskih informacionih sistema by Obrad Vučkovac is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst