НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Берислав Благојевић
berislav.blagojevic@nub.rs

Марија Павловић
marija.pavlovic@nub.rs

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука

doi: 10.19090/cit.2017.31.21-26
Бр. 31 (новембар 2017), стр. 21–26


Библиотека као радионица и инспирација


Сажетак

Рад се бави односима и везама између књижевника, књижевности и библиотеке, при чему библиотеку одликује двојака улога – радионице и инспирације. Библиотека као радионица посматра се као мјесто које нуди информације и неопходну грађу за настајање књижевног дјела, али и као физички простор у коме књижевност настаје. Библиотека у контексту извора инспирације за књижевнике сагледана је из неколико аспеката, уз приједлог могућих начина даљег проучавања. У раду се анализира у којој мјери и на који начин се преплићу наука и умјетност, библиотекарство и књижевност, а посебна пажња рада посвећена је заступљености библиотеке као теме, мотива и инспирације у дјелима писаца. Такође, предмет анализе је утицај библиотеке као радионице и инспирације на савремено стваралаштво писаца и књижевника– библиотекара у Србији и Републици Српској.


Кључне речи:

библиотека, књижевност, српска књижевност, библиотекарство, инспирација, радионица, писци- библиотекари, читање, информација, грађа, књижевно дјело


Примљено: 1. септембра 2017.
Исправке рукописа: 30. септембра 2017.
Прихваћено за објављивање: 13. октобра 2017.

Creative Commons License
Библиотека као радионица и инспирација by Берислав Благојевић и Марија Павловић
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст