NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Berislav Blagojević
berislav.blagojevic@nub.rs

Marija Pavlović
marija.pavlovic@nub.rs

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka

doi: 10.19090/cit.2017.31.21-26
Br. 31 (novembar 2017), str. 21–26


Biblioteka kao radionica i inspiracija


Sažetak

Rad se bavi odnosima i vezama između književnika, književnosti i biblioteke, pri čemu biblioteku odlikuje dvojaka uloga – radionice i inspiracije. Biblioteka kao radionica posmatra se kao mjesto koje nudi informacije i neophodnu građu za nastajanje književnog djela, ali i kao fizički prostor u kome književnost nastaje. Biblioteka u kontekstu izvora inspiracije za književnike sagledana je iz nekoliko aspekata, uz prijedlog mogućih načina daljeg proučavanja. U radu se analizira u kojoj mjeri i na koji način se prepliću nauka i umjetnost, bibliotekarstvo i književnost, a posebna pažnja rada posvećena je zastupljenosti biblioteke kao teme, motiva i inspiracije u djelima pisaca. Takođe, predmet analize je uticaj biblioteke kao radionice i inspiracije na savremeno stvaralaštvo pisaca i književnika– bibliotekara u Srbiji i Republici Srpskoj.


Ključne reči:

biblioteka, književnost, srpska književnost, bibliotekarstvo, inspiracija, radionica, pisci- bibliotekari, čitanje, informacija, građa, književno djelo


Primljeno: 1. septembra 2017.
Ispravke rukopisa: 30. septembra 2017.
Prihvaćeno za objavljivanje: 13. oktobra 2017.

Creative Commons License
Biblioteka kao radionica i inspiracija by Berislav Blagojević i Marija Pavlović
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst