НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Владислава Гордић Петковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет – Одсек за англистику, Нови Сад
vladysg@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2017.31.27-32
Бр. 31 (новембар 2017), стр. 27–32


Библиотека у сопственој соби: ауторке, јунакиње и књиге
од Вирџиније Вулф до данас


Сажетак

Кад одлучи да пише о положају жене у свом времену, Вирџинија Вулф истраживање почиње од библиотечке претраге; есеј Сопствена соба (1929) може се данас читати као виртуелно путовање скривеном и потискиваном женском историјом која, ма како оскудна и анонимна, ипак постоји у оквирима Британске библиотеке. Роман Џепарош (2005) британске списатељице Саре Вотерс користи мотиве библиотеке, текста и читаоца да би проговорио о темама идентитета и утицаја. Колико су књиге и библиотеке важне у карактеризацији јунакиња британске прозе и есејистике двадесетог века, тема је овог рада. У самој анализи узима се у обзир и конфликтан однос према тематизацији женског искуства, које се рађа из свести о томе да књижевна традиција оскудева у јасном и артикулисаном промишљању женских тема.


Кључне речи:

женско ауторство, библиотека, Вирџинија Вулф, књижевне јунакиње


Примљено: 10. септембра 2017.
Прихваћено за објављивање: 29. септембра 2017.

Creative Commons License
Библиотека у сопственој соби: ауторке, јунакиње и књиге од Вирџиније Вулф до данас by Владислава Гордић Петковић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст