NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Vladislava Gordić Petković
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet – Odsek za anglistiku, Novi Sad
vladysg@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2017.31.27-32
Br. 31 (novembar 2017), str. 27–32


Biblioteka u sopstvenoj sobi: autorke, junakinje i knjige
od Virdžinije Vulf do danas


Sažetak

Kad odluči da piše o položaju žene u svom vremenu, Virdžinija Vulf istraživanje počinje od bibliotečke pretrage; esej Sopstvena soba (1929) može se danas čitati kao virtuelno putovanje skrivenom i potiskivanom ženskom istorijom koja, ma kako oskudna i anonimna, ipak postoji u okvirima Britanske biblioteke. Roman Džeparoš (2005) britanske spisateljice Sare Voters koristi motive biblioteke, teksta i čitaoca da bi progovorio o temama identiteta i uticaja. Koliko su knjige i biblioteke važne u karakterizaciji junakinja britanske proze i esejistike dvadesetog veka, tema je ovog rada. U samoj analizi uzima se u obzir i konfliktan odnos prema tematizaciji ženskog iskustva, koje se rađa iz svesti o tome da književna tradicija oskudeva u jasnom i artikulisanom promišljanju ženskih tema.


Ključne reči:

žensko autorstvo, biblioteka, Virdžinija Vulf, književne junakinje


Primljeno: 10. septembra 2017.
Prihvaćeno za objavljivanje: 29. septembra 2017.

Creative Commons License
Biblioteka u sopstvenoj sobi: autorke, junakinje i knjige od Virdžinije Vulf do danas by Vladislava Gordić Petković is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst