НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Милица Матијевић
Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац
milica.biblioteka@gmail.com

Виолета Ђорђевић
Библиотека града Београда
violeta_djordjevic@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2017.31.13-20
Бр. 31 (новембар 2017), стр. 13-20


Библиотеке и библиотекари у уметничкој књижевности
и популарној литератури


Сажетак

У раду се анализира начин представљања библиотека и библиотекара у савременој српској књижевности. Мада се ретко појављују као мотив у делима домаћих аутора, они су ипак присутни, како у у књижевности за децу, тако и у свим родовима књижевности за одрасле. Разматрају се уобичајени стереотипи на којима се заснива слика библиотека и библиотекара. Такође, откривају се нови, савремени стереотипи који постепено замењују оне из ранијих периода. Приказом одређених књижевних дела истражује се улога књижевног стваралаштва на креирање слике о библиотекама и библиотекарима у јавности, као и у којој мери савремена српска књижевност доприноси или се супротставља постојећим стереотипима. Рад преиспитује у којој мери су сами библиотекари свесни уврежених представа о себи и својој професији у савременој домаћој уметничкој књижевности и популарној литератури.


Кључне речи:

библиотеке, библиотекари, стереотипи, књижевност, јунаци, књига


Примљено: 2. септембра 2017.
Исправке рукописа: 23. септембра 2017.
Прихваћено за објављивање: 29. септембра 2017.

Creative Commons License
Библиотеке и библиотекари у уметничкој књижевности и популарној литератури by Милица Матијевић и Виолета Ђорђевић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст