НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Драгана Сабовљев
dragana.sabovljev@gmail.com

Владимир Арсенић
vladimirars@gmail.com

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин

doi: 10.19090/cit.2017.31.3-12
Бр. 31 (новембар 2017), стр. 3-12


Поље књижевности у јавним библиотекама у Србији


Сажетак

Рад се бави односом поља књижевности и делатности јавних библиотека у Србији у историјској перспективи и савременом тренутку. Проучавајући феномен књижевног дела (али не улазећи у вредносно одређивање високе и тривијалне књижевности) и развој јавних библиотека, аутори настоје да покажу њихову блиску повезаност. Она се посматра кроз структуру фондова јавних библиотека и однос различитих чинилаца поља књижевности (писци, читаоци, издавачи). Објашњење ове везе проналази се и у дефиницији и функцијама јавних библиотека и структури њихових корисника. Представљају се промотивне активности, традиционалне манифестације и издавачка делатност засноване на књижевности. Истакнута је и образовна структура запослених и менаџмента у јавним библиотекама која такође сведочи о вези са пољем књижевности.


Кључне речи:

поље књижевности, јавне библиотеке, књижевно дело, књижни фондови, промотивне активности, традиционалне манифестације, издавачка делатност, корисници, запослени, Србија


Примљено: 30. септембра 2017.
Исправке рукописа: 18. октобра 2017.
Прихваћено за објављивање: 22. октобра 2017.

Creative Commons License
Поље књижевности у јавним библиотекама у Србији by Драгана Сабовљев и Владимир Арсенић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст