НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica
 


Десанка Стаматовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд

Бр. 31 (новембар 2017), стр. 91-93


Књига која надмашује време


Библиотека кроз време. Прилози општој историји библиотека до 16. века. Приредила Гордана Стокић Симончић. Панчево: Градска библиотека, 2017.

Петнаесту годишњицу излажења научног часописа Читалиште (2002–2017), Градска библиотека Панчево обележила је радно – организовањем Научног скупа „Библиотеке и идентитет”, промоцијама књига и публиковањем монографије Библиотека кроз време: Прилози општој историји библиотека до 16. века. Између корица ове књиге сакупљено је изузетно научно штиво, којим се, уз увод и пет поглавља са 13 саопштења и закључком, бави 12 врсних библиотекара и научних радника. Саопштавајући професионално и стручно, концизно и документовано, аутори нас воде кроз преко тридесет векова појаве писма и књиге, свих њених облика, ширења и сакупљања, уз формирање првих библиотека, њиховог трајања и утицаја – квалификујући се за наставак истраживања и писања – све до опште историје српских библиотека.
Избор тема, од изузетно инспиративног, надахнутог увода о улози и значају познавања историје библиотека, преко библиотека старог века, оних у освит хришћанске ере, византијског миленијума, манастирских, ренесансних библиотека, до књижне културе Арапа и Турака у средњем веку – са закључком који, компетентно и зналачки, анализира утицај штампарства на историју библиотекарства уопште – ова драгоцена књига допуњена новим, непознатим, недавно откривеним доказима и чињеницама, потврђује високе научне стандарде наших аутора, што публикацији даје посебан значај.


Преузми пун текст