НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Бр. 32  (Мај 2018)

УВОДНИК
Траиловић, Горан: Информациона писменост у Читалишту

ТЕМА
Špiranec, Sonja: Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu
Стокић Симончић, Гордана; Сабовљев, Драгана: Информациона писменост наставника и сарадника на Универзитету у Београду
Траиловић, Горан; Стокић Симончић, Гордана; Сабовљев, Драгана: Информациона писменост у светлу статистике: српске прилике
Kurbanoğlu, Serap: European Conference on Information Literacy (ECIL)

БИБЛИОТЕКА
Ђурашиновић, Биљана: Руска национална библиотека у Санкт-Петербургу: историјат, организација и колекције публикација
Цуца, Јелена: Развој јавне библиотеке као отвореног простора у дигиталној ери и њена улога у демократизацији друштва

МРЕЖА
Павловић, Ана: Преглед публикација у форматима приступачним особама оштећеног вида
Бејли, Расел: Креирање дигиталног знања: библиотека као дигитални издавач у отвореном приступу

ОДРАЗ
Ерор, Вања: Заштита старе и ретке писане грађе у случају ратних опасности

ЛИНК
Џидић, Шејла; Костић, Милена: Јавно заговарање за библиотекe (Међународна годишња конференција Библиотекарског друштва Србије, О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање, Београд, 2017)
Зечевић, Ирена: Од каталога радних места до интернет платформи (Дани библиотека и библиотекара, Новосадски сајам, 2018)
Ђорђевић Перц, Јелена: Од прикупљања фрагмената до културе сећања (Семинар за архивисте и библиотекаре у Јад Вашему, Јерусалим, Израел, 2017; Семинар Библиотеке, архиви и култура сећања у савременој едукацији о Холокаусту, Нови Сад, 2018)
Матијевић, Милица: Дечјe библиотекe и фестивали књига (Конференција Сурадња дјечјих књижница и фестивала књига, Књижница Медвешчак, Загреб, 2018; Стручни скуп Бај(кај)мо и при(ча)јмо с ма(што)м, Средња школа Крапина и Књижница Крапина, Хрватска, 2018)
Траиловић, Горан: Библиотека по мери корисника (Стручни скуп Друштва библиотекара Републике Српске, С корисницима, за кориснике – необавезно, неуобичајено, иновативно, Требиње, Република Српска, БиХ, 2018)

ИЗЛОГ
Белић, Наташа: Библиотека без зидова (Suber, Piter. Otvoreni pristup. Beograd, 2016)
Цвејић, Небојша: Једна деценија у животу библиотеке (Темељ од књига: зидање библиотеке. Шабац, 2017))
Павловић, Ана: Корчуланска летња школа (Аранитовић, Добрило. Библиографија часописа „Praxis“: Југославенско издање 1/1964–11/1974. Београд, 2017)
Драгосавац, Бранка: Кључ кривичних наука (Вуковић, Игор и Вања Ерор. Селективна библиографија наставника и сарадника Катедре за кривично право Правног факултета Универзитета у Београду. Београд, 2014)
Тодоровић, Ивана: Водич кроз домаћу стручну периодику
Упутство за писање приказа књига
Упутство ауторима
Политика часописа