НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Serap Kurbanoğlu
Hacettepe University
Department of Information Management, Ankara, Turkey
kurbanogluserap@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.32.35-41
Бр. 32 (мај 2018), стр. 35-41


Европска конференција о информационој писмености (ECIL)


Сажетак

У раду је представљена Европска конференција о информационој писмености, која се од 2013. одржава као годишњи форум истраживача, информационих стручњака, библиотекара, наставника, теоретичара медија и новинара, креатора јавних политика и свих других заинтересованих из целог света. Мисија ECIL-а и јесте да обезбеди размену информација и искустава о проблемима везаним за информациону писменост, о текућим као и о будућим активностима појединаца или организација.
Ауторка текста, уз Соњу Шпиранец, идејни творац и организатор ове конференције, даје кратку историју ECIL-a, представља њену организацију, сумира податке о одзиву и учесницима, истиче строге критеријуме за рецензирање радова и престижне издаваче публикација, износи неке од организационих изазова и открива планове за будућност.
Прва конференција ECIL одржана је у Истанбулу (Турска) 22–25. октобра 2013, а организатор је био Одсек за информациони менаџмент Хачетепе универзитетa из Анкаре. Друга је, годину дана касније, одржана у Дубровнику (Хрватска), а организатор је био Одсек за информационе и комуникационе науке Универзитета у Загребу. У току су припреме за шесту конференцију, чији је организатор Универзитет у Оулу, а која ће се одржати 24–27. септембра 2018. у Оулу (Финска).


Кључне речи:

информациона писменост, Европска конференција о информационој писмености (ECIL), мисија, циљеви и задаци, организација, годишњи форум, истраживачи, практичари, Одсек за информациони менаџмент Хачетепе Универзитета (Турска), Одсек за информационе и комуникационе науке Универзитета у Загребу


Примљено: 17. марта 2018.
Прихваћено за објављивање: 5. априла 2018.

Creative Commons License
Европска конференција о информационој писмености (ECIL) by
Serap Kurbanoğlu
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст