NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Serap Kurbanoğlu
Hacettepe University
Department of Information Management, Ankara, Turkey
kurbanogluserap@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.32.35-41
Br. 32 (maj 2018), str. 35-41


Evropska konferencija o informacionoj pismenosti (ECIL)


Sažetak

U radu je predstavljena Evropska konferencija o informacionoj pismenosti, koja se od 2013. održava kao godišnji forum istraživača, informacionih stručnjaka, bibliotekara, nastavnika, teoretičara medija i novinara, kreatora javnih politika i svih drugih zainteresovanih iz celog sveta. Misija ECIL-a i jeste da obezbedi razmenu informacija i iskustava o problemima vezanim za informacionu pismenost, o tekućim kao i o budućim aktivnostima pojedinaca ili organizacija.
Autorka teksta, uz Sonju Špiranec, idejni tvorac i organizator ove konferencije, daje kratku istoriju ECIL-a, predstavlja njenu organizaciju, sumira podatke o odzivu i učesnicima, ističe stroge kriterijume za recenziranje radova i prestižne izdavače publikacija, iznosi neke od organizacionih izazova i otkriva planove za budućnost.
Prva konferencija ECIL održana je u Istanbulu (Turska) 22–25. oktobra 2013, a organizator je bio Odsek za informacioni menadžment Hačetepe univerziteta iz Ankare. Druga je, godinu dana kasnije, održana u Dubrovniku (Hrvatska), a organizator je bio Odsek za informacione i komunikacione nauke Univerziteta u Zagrebu. U toku su pripreme za šestu konferenciju, čiji je organizator Univerzitet u Oulu, a koja će se održati 24–27. septembra 2018. u Oulu (Finska).


Ključne reči:

informaciona pismenost, Evropska konferencija o informacionoj pismenosti (ECIL), misija, ciljevi i zadaci, organizacija, godišnji forum, istraživači, praktičari, Odsek za informacioni menadžment Hačetepe Univerziteta (Turska), Odsek za informacione i komunikacione nauke Univerziteta u Zagrebu


Primljeno: 17. marta 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 5. aprila 2018.

Creative Commons License
Evropska konferencija o informacionoj pismenosti (ECIL) by
Serap Kurbanoğlu
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst