НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.32.12-23
Бр. 32 (мај 2018), стр. 12-23


Информациона писменост наставника и сарадника на Универзитету у Београду


Сажетак

У раду су представљени резултати истраживања које је спроведено током 2017. године на Универзитету у Београду, а имало је за циљ да утврди ниво информационе писмености наставника и сарадника, испитујући њихову оспособљеност за руковање истраживачким подацима. Истоветном онлајн анкетом (Вештина коришћења података и управљање истраживачким подацима – Data Literacy and Research Data Management Research) прикупљани су подаци о навикама истраживача (професора, сарадника, докторанада, библиотекара), у академским срединама већег броја европских држава упоредо, да би се омогућило компаративно сагледавање проблематике.
Узорак од 85 испитаника потврдио је полазну претпоставку анкетара да ниво информационе писмености наставника и сарадника на Универзитету у Београду треба систематски унапређивати. Но, показао је и мањак институционалне инфраструктуре (политике, сервиси, средства, репозиторијуми, процедуре), па и недостатак, односно непознавање стручне терминологије у области управљања истраживачким подацима, што све заједно директно утиче на ефективност научног процеса.


Кључне речи:

Универзитет у Београду, наставници, сарадници, истраживачи, библиотекари, навике, информациона писменост, анкета, Вештина коришћења података и управљање истраживачким подацима – Data Literacy and Research Data Management Research, инфраструктура


Примљено: 25. марта 2018.
Прихваћено за објављивање: 15. априла 2018.

Creative Commons License
Информациона писменост наставника и сарадника на Универзитету у Београду by Гордана Стокић Симончић, Драгана Сабовљев is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст