NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Gordana Stokić Simončić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, Beograd
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Dragana Sabovljev
Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin
dragana.sabovljev@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.32.12-23
Br. 32 (maj 2018), str. 12-23


Informaciona pismenost nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu


Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno tokom 2017. godine na Univerzitetu u Beogradu, a imalo je za cilj da utvrdi nivo informacione pismenosti nastavnika i saradnika, ispitujući njihovu osposobljenost za rukovanje istraživačkim podacima. Istovetnom onlajn anketom (Veština korišćenja podataka i upravljanje istraživačkim podacima – Data Literacy and Research Data Management Research) prikupljani su podaci o navikama istraživača (profesora, saradnika, doktoranada, bibliotekara), u akademskim sredinama većeg broja evropskih država uporedo, da bi se omogućilo komparativno sagledavanje problematike.
Uzorak od 85 ispitanika potvrdio je polaznu pretpostavku anketara da nivo informacione pismenosti nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu treba sistematski unapređivati. No, pokazao je i manjak institucionalne infrastrukture (politike, servisi, sredstva, repozitorijumi, procedure), pa i nedostatak, odnosno nepoznavanje stručne terminologije u oblasti upravljanja istraživačkim podacima, što sve zajedno direktno utiče na efektivnost naučnog procesa.


Ključne reči:

Univerzitet u Beogradu, nastavnici, saradnici, istraživači, bibliotekari, navike, informaciona pismenost, anketa, Veština korišćenja podataka i upravljanje istraživačkim podacima – Data Literacy and Research Data Management Research, infrastruktura


Primljeno: 25. marta 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 15. aprila 2018.

Creative Commons License
Informaciona pismenost nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu by Gordana Stokić Simončić, Dragana Sabovljev is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst