НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.32.24-34
Бр. 32 (мај 2018), стр. 24-34


Информациона писменост у светлу статистике: српске прилике


Сажетак

Рад се бави анализом стања, односно нивоа информационе писмености грађана Републике Србије. Ослања се на истраживања Републичког завода за статистику Србије, као и на ретка, али драгоцена истраживања степена информационе писмености код различитих делова српске популације. Статистички подаци су дали општи квантитативни оквир, а ова сегментирана истраживања прецизније податке који се односе на информациону писменост припадника одређених социјалних групација.
Полазиште и оквир за даљи развој информационе писмености у Србији у јавним политикама и стратегијама дало је Национално саветовање о медијској и информацијској писмености одржано 2017. године. У раду се, такође, указује на могућности које се нуде библиотекама које, познајући ове податке, могу да прилагоде своје услуге раду на промоцији и ширењу информационе писмености међу становништвом.


Кључне речи:

информациона писменост, медијска писменост, статистика, Србија, грађани, ученици основних школа, ученици средњих школа, студенти, Национaлно саветовање о медијској и информационој писмености


Примљено: 11. априла 2018.
Исправке рукописа: 21. априла 2018.
Прихваћено за објављивање: 25. априла 2018.

Creative Commons License
Информациона писменост у светлу статистике: српске прилике by Горан Траиловић, Гордана Стокић Симончић, Драгана Сабовљев is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст