NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Goran Trailović
Gradska biblioteka Pančevo
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Gordana Stokić Simončić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, Beograd
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Dragana Sabovljev
Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin
dragana.sabovljev@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.32.24-34
Br. 32 (maj 2018), str. 24-34


Informaciona pismenost u svetlu statistike: srpske prilike


Sažetak

Rad se bavi analizom stanja, odnosno nivoa informacione pismenosti građana Republike Srbije. Oslanja se na istraživanja Republičkog zavoda za statistiku Srbije, kao i na retka, ali dragocena istraživanja stepena informacione pismenosti kod različitih delova srpske populacije. Statistički podaci su dali opšti kvantitativni okvir, a ova segmentirana istraživanja preciznije podatke koji se odnose na informacionu pismenost pripadnika određenih socijalnih grupacija.
Polazište i okvir za dalji razvoj informacione pismenosti u Srbiji u javnim politikama i strategijama dalo je Nacionalno savetovanje o medijskoj i informacijskoj pismenosti održano 2017. godine. U radu se, takođe, ukazuje na mogućnosti koje se nude bibliotekama koje, poznajući ove podatke, mogu da prilagode svoje usluge radu na promociji i širenju informacione pismenosti među stanovništvom.


Ključne reči:

informaciona pismenost, medijska pismenost, statistika, Srbija, građani, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti, Nacionalno savetovanje o medijskoj i informacionoj pismenosti


Primljeno: 11. aprila 2018.
Ispravke rukopisa: 21. aprila 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 25. aprila 2018.

Creative Commons License
Informaciona pismenost u svetlu statistike: srpske prilike by Goran Trailović, Gordana Stokić Simončić, Dragana Sabovljev is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst