НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica
 


Александар Радовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
araddovic@gmail.com

Бр. 33 (новембар 2018), стр. 96-97


Дубровачки лист Словинац


Богојевић, Татјана и Бојана Бјелица. Библиографија часописа Словинац (1878–1884). Београд: „Мирослав“, 2018.

Татјана Богојевић и Бојана Бјелица објавиле су Библиографију часописа Словинац (1878–1884), који је покренут у Дубровнику пре стотину и четрдесет, а излазио је укупно седам година. Издавач књиге је „Мирослав“ из Београда, а овим подухватом ауторке су подсетиле на значај „листа за књигу (књижевност), умјетност и обртност“, који је објављивао текстове из културне историје Јужних Словена.
Група добровачких интелектуалаца, на челу са песником Медом Пуцићем, основала је Словинац са намером да у њему објављује песме, приповетке, али и записе о историографији и етнологији јужнсловенских крајева, као и низ превода са водећих европских језика. Библиографија часописа Словинац (1878–1884) Татјане Богојевић и Бојане Бјелице бележи поменуте домете дубровачке интелектуалне елите, од песме Јована Сундечића „Словинац“, до текста „Нешто о нашим стварима“ Никше Матова Градија, којим се завршава библиографски опис дубровачког листа који је, два или три пута месечно (зависно од периода), од 1878. до 1884. године, штампан у Тискари Драгутина Претнера...


Преузми пун текст