Читалиште у 2017. обележава јубилеј – 30. број и пуних 15 година постојања. Овим поводом ћемо уз два редовна броја, објавити више монографских публикација, приредити стручно/научно окупљање и установити признање у области истраживања историје библиотекарства. Све наведене активности осмишљене су као подстицај стручном раду, научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности.

Свечаност обележавања јубилеја часописа биће одржана крајем маја месеца, до када ће из штампе изаћи публикација „Библиотека кроз време“. Између увода „Чему нас учи историја библиотека“ и закључног текста „Зашто је штампарство заувек преокренуло историју библиотека“, у пет поглавља, биће објављено 15 ауторских текстова из опште историје библиотека, од њиховог настанка до епохе хуманизма и ренесансе.

Професионални идентитет библиотекара у Србији није јасно уобличен, а поглед у историју пружа могућност за формирање заједничког памћења као основе сваког па и професионалног идентитета. Погледу у историју биће посвећен стручно/научни скуп у Градској библиотеци Панчево, „Библиотеке и идентитет“.

Скуп ће окупити петнаестак врхунских стручњака (у улози излагача) у области историје библиотека из Србије и окружења. Поглед у историју ће нам послужити као повод за окупљање пријатеља и сарадника часописа и разматрање савременог тренутка српског библиотекарства.

У поводу јубилеја, установићемо признања за изузетан допринос проучавању историје библиотекарства у Србији које ће бити свечано додељено 24. маја на прослави Дана и славе Градске библиотеке Панчево (Св. Ћирило и Методије, апостоли словенске писмености).

„Библиотека кроз време“

Признања за изузетан допринос проучавању историје библиотекарства у Србији