НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 РЕЦЕНЗЕНТИдр Милица Андевски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Одсек за педагогију, Нови Сад

др Татјана Апарац-Јелушић, редовни професор, Свеучилиште у Задру, Одјел за информацијске знаности, Задар

др Мирјана Брковић, библиотекар саветник, Универзитет у Новом Саду - Централна библиотека, Нови Сад

др Љиљана Вучковић-Декић, научни саветник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

др Бранка Драгосавац, Библиотека града Београда, Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе, Београд

др Наташа Иветић, Основна школа „Вук Караџић”, Кикинда

др Милена Максимовић, ванредни професор, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет - Катедра за општу књижевност и библиотекарство, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ

др Мирјана Маринковић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за оријенталистику, Београд

др Предраг Мутавџић, доцент, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за неохеленске студије, Београд

др Борјанка Трајковић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

др Милош Утвић, асистент, Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за библиотекарство и информатику, Београд

др Михаела Банек Зорица, Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет - Одсјек за Информацијске и комуникацијске знаности, Загреб (Хрватска)