НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 РЕЦЕНЗЕНТИдр Милица Андевски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Одсек за педагогију, Нови Сад

др Татјана Апарац-Јелушић, редовни професор, Свеучилиште у Задру, Одјел за информацијске знаности, Задар

др Михаела Банек Зорица, ванредни професор, Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет – Одсјек за информацијске и комуникацијске знаности, Загреб

др Мирјана Брковић, библиотекар саветник, Универзитет у Новом Саду - Централна библиотека, Нови Сад

др Љиљана Вучковић-Декић, научни саветник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

др Сенада Диздар, редовни професор, Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет – Одсек за компаративну књижевност и библиотекартво, Сарајево

др Наташа Иветић, Основна школа „Вук Караџић”, Кикинда

др Мирјана Маринковић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за оријенталистику, Београд

др Предраг Мутавџић, доцент, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за неохеленске студије, Београд

др Гордана Рудић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство

др Невена Томић, Дом културе „Студентски град”, Библиотека, Београд

др Борјанка Трајковић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство

др Милош Утвић, доцент, Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за библиотекарство и информатику, Београд