НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 РЕДАКЦИЈАГлавни уредник: др Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Одговорни уредник: Горан Траиловић, проф.
Градска библиотека Панчево – Одељење за израду библиографија и издавачку делатност, Панчево
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Редакција:

др Жељко Вучковић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
z.vuckovic@yahoo.com

др Соња Шпиранец
Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет - Одсјек за информацијске знаности, Загреб, Хрватска
sspiran@ffzg.hr

др Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ – Научно-завичајно одељење и издавачка делатност, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

др Бранка Драгосавац
Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека, Београд
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

мср Предраг Ђукић
Библиотека града Београда – Сектор за библиотечку делатност, Београд
djukic.predrag@gmail.com

мср Весна Вуксан
Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” – Oдељење за развој и одржавање библиотечког система, дигитализацију фондова и културну делатност, Београд
vesnavuksan@gmail.com

мр Наташа Белић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет - Библиотека, Нови Сад
natasam@ff.uns.ac.rs

Уредници рубрика:

др Гордана Стокић Симончић (Тема)
др Драгана Сабовљев (Библиотека)
др Бранка Драгосавац (Библиотека)
мср Предраг Ђукић (Мрежа)
мср Весна Вуксан (Мрежа)
Горан Траиловић, проф. (Одраз и Линк)
мр Наташа Белић (Излог)

Стручна редактура: Драгана Сабовљев
Лектура и коректура: Драгана Сабовљев
Превод и редактура превода: Биљана Живановић
Сарадник за стручну класификацију: Драгана Михаиловић
Ликовно уређење: Миљана Алексић
Дизајн часописа и техничко уређење: Дуња Шашић
Koнцепт корица и логотип: Драган Пешић
Веб-мастер: мср Дамир Симончић

За издавача:
Дејан Боснић, директор

Министарствo за науку и технолошки развој Републике Србије и Национални савет за научни и технолошки развој Читалиште су, 2009. године, категоризовали као научни часопис (М53), а 2012. као часопис националног значаја (М52).

Читалиште је 2013. потписало Уговор о лиценцирању са EBSCO Publishing. Inc (USA) и прихваћен је за индексирање у овој угледној светској бази научних података фебруара 2014. Пријава за индексирање часописа у Library and Information Science Abstracts (LISA) прихваћена је од стране ProQuest (USA). Часопис се индексира у Српском цитатном индексу (СЦИндексу) од 2013. године.