NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Borisav Knežević
Uprava za javne nabavke, Beograd
borisavknezevic@gmail.com


Javne nabavke u kulturi s posebnim osvrtom na bibliotečku delatnost


Sažetak
Ovaj rad bavi se karakteristikama javnih nabavki koje se sprovode u okviru delatnosti kulture, a posebno onih koje sprovode biblioteke. Javne nabavke su same po sebi izuzetno značajna oblast, ali postupci nabavki koji se odnose na pribavljanje knjiga i publikacija za biblioteke po „Zakonu o javnim nabavkama“ imaju određene specifičnosti na koje treba obratiti pažnju. Ovaj segment obuhvaćen je statistikom javnih nabavki koja se odnosi na javne ustanove, u koje spadaju i one koje se bave bibliotečkom i drugim kulturnim delatnostima. Za bibliotečku delatnost karakteristična je javna nabavka dobara (knjiga), zatim obično relativno mala vrednost javnih nabavki, najčešće ispod limita za javne nabavke velike vrednosti, na kraju i česta primena pregovaračkog postupka bez objave javnog poziva. Takođe, kada je reč o uslugama u oblasti kulture, što uključuje i bibliotečku delatnost, primenjuju se pravila javnih nabavki koja se odnose na Aneks 1B „Zakona o javnim nabavkama“, te se na takve nabavke primenjuju pravila za javne nabavke male vrednosti bez obzira na njihovu vrednost. Isto tako, pitanje javnih nabavki usluga za biblioteke koje se odnose na istraživačku delatnost (studije, ekspertize, standardi) navedenu u Aneksu 1A „Zakona o javnim nabavkama“ zahteva dodatna objašnjenja i preciznije regulisanje nego što je predviđeno postojećim propisima.

Ključne reči:
javne nabavke, finansiranje, kultura, bibliotečka delatnost, EU, transparentnost, javni rashodi, ustanove u kulturi, indirektni budžetski korisniciPreuzmi pun tekst (219 KB)