NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Mirjana Rikalo
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
mirjana.rikalo@gmail.com

Dragoljub Novaković
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad
novakd@uns.ac.rs

Marija Lazarević
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
lazarevicmarija.vps@gmail.com


Boja kao element u promociji grafičkih proizvoda
koji stvaraju brend na temeljima vinčanske kulture


Sažetak
Od samog otkrića vinčanske kulture, domaća javnost joj je poklanjala, čini se, skromnu pažnju u odnosu na njen izuzetan značaj za razvoj kulture na Balkanu i u Evropi. U cilju njenog što uspešnijeg brendiranja, u ovom radu su predstavljena istraživanja čiji je cilj bio da se ispitaju najupečatljivije i najneutralnije boje vezane za predmete vinčanske kulture. Istraživane su boje kojima bi mogli privući pažnju posetilaca muzeja, arheološkog lokaliteta, čitalaca knjiga ili kataloga, a u vezi su sa vinčanskim periodom. Sa druge strane, u istraživanjima se težilo pronalaženju neutralnih boja, koje mogu da se koriste za pozadinu štampanog materijala, boja koje neće biti u prvom planu i opterećivati oko, a koje će ipak pripadati setu vinčanskih boja.

Ključne reči:
rendiranje, boja u brendiranju, vinčanska kultura, kulture neolita, arheološko nalazište Vinča, marketing, štampani promotivni materijal, font Vinčica, preferencije boja prema polu, preferencije boja prema starostiPreuzmi pun tekst (2532 KB)