NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Biljana Milenković-Vuković
Etnografski institut SANU, Beograd
biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
biblioteka@itn.sanu.ac.rs

Br. 29 (novembar 2016), str. 18-29


Biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova:
zakonodavni okvir i praksa


Sažetak

U Srbiji postoji više od 70 akreditovanih naučnih instituta, ustanova i centara izuzetnih vrednosti, sa bibliotekama čiji knjižni fondovi često premašuju fondove fakultetskih biblioteka, sa bibliotekarima i knjižničarima čiji je rad integrisan u stručnu i naučnu produkciju srpskih naučnika, kao i u promociju njihovog naučnog rada i izdavačke delatnosti instituta. Delatnost ovih biblioteka odvija se u procepu između dva ministarstva i dva zakona (Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, za čije je sprovođenje zaduženo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj), a stručnjaci koji u njima rade nisu ni u jednom dovoljno definisani, niti pak adekvatno priznati i nagrađeni. U radu se analizira zakonska regulativa relevantna za delatnost ovih biblioteka, a ukazuje se i na probleme vezane za organizaciju rada i status bibliotečkih radnika koji su posledica nedorečenih propisa i/ili nedosledne primene zakonom predviđenih rešenja, kao i na nemogućnost uključivanja u sistem uzajamne katalogizacije. Rad govori i o osnivanju Sekcije bibliotekara i knjižničara, strukovnog udruženja koje u okviru Zajednice instituta Srbije aktivno učestvuje u unapređenju bibliotečko-informacione delatnosti i širenju svesti o značaju biblioteka i bibliotekara naučnih instituta i ustanova i njihovom očuvanju. U zaključnim razmatranjima ponuđeni su predlozi za rešavanje postojećih problema i poboljšanje statusa bibliotečkih radnika zaposlenih u naučnoistraživačkim institutima i ustanovama.


Ključne reči:

biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova, bibliotekari, knjižničari, zakonska regulativa, finansiranje biblioteka, stručna zvanja, uzajamna katalogizacija, Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije


Primljeno: 10. septembar 2016.
Ispravke rukopisa: 13. oktobar 2016.
Prihvaćeno za objavljivanje: 19. oktobar 2016.

Creative Commons License
Biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova: zakonodavni okvir i praksa by Biljana Milenković-Vuković i Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst