НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica
 


Небојша Цвејић

Бр. 33 (новембар 2018), стр. 87-89


Чувари књижног блага


Библионет бр. 12, Рукописна и стара штампана књига, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 7–9. јун 2018.

Заједница Матичних библиотека Србије организатор је стручно-научног скупа Библионет. То је годишње окупљање на коме, поред домаћих библиотекара, учествују и истакнути струч- њаци из иностранства као предавачи по позиву. Ова манифестација, поред осталог, подсти- че даље унапређење научноистраживачког рада, као и развијање креативности и иницирање размене идеја у савременој библиотечкој теорији и пракси. У оквиру реализације програмских активности, ауторима се пружа могућност да презентују резултате свога рада, како научноис- траживачког, тако и практичног те да прикажу своје програме или пројекте на задату тему.


Преузми пун текст