НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica
 


Десанка Стаматовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
deska.stamatovic@gmail.com

Бр. 33 (новембар 2018), стр. 92-93


О београдским јавним библиотекама и њиховим дечјим одељењима


Драгосавац, Бранка. Дечја одељења Библиотеке града Београда. Београд: Библиотека града Београда, 2018.

Последњих неколико година знатно се повећао број публикованих радова из различитих области библиотечке теорије и праксе, али још увек недостају истраживања из историје библиотека, како на националном нивоу, тако и у локалним срединама. Након неколико монографија које обрађују период од оснивања првих српских библиотека до прве половине 20. века и даље остају непознанице у настанку и историји библиотека између два светска рата, па и у послератном периоду. Изузетак представља, бар када су библиотеке у Београду у питању, књига Бранке Драгосавац Дечја одељења Библиотеке града Београда, која представља измењену и допуњену магистарску тезу, коју је ауторка одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду (2007).
Објављено истраживање обухватило је, осим Библиотеке града Београда, свих 13 општинских библиотека и њихових огранака. Полазећи од чињенице да се о дечјим одељењима, њиховом формирању и развоју, не може писати без познавања историје јавних библиотека у којима су настајала и развијала се, Бранка Драгосавац обавила је свеобухватна истраживања јавних библиотека на територији града, а резултате саопштила у овој монографији.


Преузми пун текст