NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Vesna Vuksan
Univerzitet u Beogradu
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd
vesnavuksan@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.33.16-24
Br. 33 (novembar 2018), str. 16-24


Promenada 2030


Sažetak

S početka 2016. godine svet je počeo da bruji o Agendi 2030, skovanoj u Ujedinjenim nacijama (UN) nekoliko meseci ranije, koju su potpisale 193 zemlje članice. U Srbiju ova priča dospeva pred oči javnosti tek u toku 2018. godine, kada mediji objavljuju kratke priloge sa sastanaka visokih državnih funkcionera i nevladinih organizacija, započinje se sa kampanjama, a portali i društveni mediji vrve od fotografija, snimaka i izveštaja označenih sa #GlobalGoals #Serbia2030 #UN2030.
Pre donošenja Agende 2030, predstavnici Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja i institucija (IFLA) aktivno i predano su zagovarali za biblioteke u Ujedinjenim nacijama. Nakon tri godine pregovora, IFLA je uspela: biblioteke su postale deo Agende 2030. Sama reč „biblioteka“ se ne nalazi u ovom dokumentu, ali pristup informacijama, kulturno nasleđe i univerzalna pismenost čine njegov sastavni deo.
Ovaj rad predstaviće ulogu biblioteka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje su do sada organizovane u Srbiji i mogućnosti za buduće uključivanje biblioteka u nacionalnu agendu razvoja.


Ključne reči:

ciljevi održivog razvoja, Agenda 2030, Ujedinjene nacije, pristup informacijama, zagovaranje, IFLA, Bibliotekarsko društvo Srbije, biblioteke


Primljeno: 14. oktobra 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 28. oktobra 2018.

Creative Commons License
Promenada 2030 by Vesna Vuksan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst