НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica
 


Ненад Дајић
Наташа Стојичић
Наташа Стоиљковски

Бр. 34 (мај 2019), стр. 85-86


Шта треба знати о писању стручних и научних радова


Стручни скуп Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства „Обука за писање стручних и научних радова“, Панчево, 31. мај 2018; Сремска Митровица, 24. септембар 2018; Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије, Београд, 5. децембар 2018.

Библиотекарство, попут других научних дисциплина, захтева значајно ангажовање на фор- мирању и развијању теоријских постулата и на објављивању резултата научноистраживачког рада, како из теоријске, тако и практичне сфере. Научни и стручни радови на теме из би- блиотечко-информационе делатности најчешће се објављују у часописима специјализованим за ову област. У Србији у овом тренутку постоји петнаестак стручних серијских публикација које објављују библиотеке или библиотечке асоцијације, од којих је само пет категоризова- но, односно има ранг научног часописа. То значајно умањује видљивост саме дисциплине, а истраживачима, односно ауторима, сужава могућности обезбеђивања неопходних услова за стицање научних и стручних звања.


Преузми пун текст