НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica
 


Ивана Тодоровић
Народна библиотека Србије, Београд
ivana.todorovic@nb.rs

Бр. 34 (мај 2019), стр. 95-101


Водич кроз домаћу стручну периодику


(новембар 2018 – мај 2019)

„Водич кроз домаћу стручну периодику“ у овом броју Читалишта обухвата следеће наслове серијских публикација: Археографски прилози, зборник радова Oдељења за археографију Народне библиотеке Србије, главни и одговорни уредник Ласло Блашковић (40/2018); Бележница, часопис за библиотекарство, књижевност и културу Народне библиотеке Бор, главни и одговорни уредник Виолета Стојменовић (36/2018); Библиотекар, часопис за теорију и праксу библиотекарства Библиотекарског друштва Србије, главни и одговорни уредник Драгана Грујић (2/2018); Библиотечки путоказ Градске библиотеке у Новом Саду, главни и одговорни уредник Драган Којић, уредник часописа Милица Кирћански (39 и 40/2018); Вести, гласило Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић (108/2018 и 109/2019); Високошколске библиотеке, стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији, главни и одговорни уредник Вера Петровић (2/2018); Глас библиотеке, часопис за библиотекарство Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, главни и одговорни уредник Богдан Трифуновић (24/2018); Гласник Народне библиотеке Србије, главни и одговорни уредник Ласло Блашковић (20/2018); Годишњак Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић (2017); Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, главни и одговорни уредник Цветана Крстев (1/2018); Корак библиотеке, часопис за културу и библиотечко-информациону делатност Народне библиотеке Ужице, главни и одговорни уредник Драгослава Родаљевић (3/2018); Крагујевачко читалиште, лист Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, уредник Марија Ракић Шаранац (46/2018), Мозаик Градске библиотеке у Новом Саду, главни и одговорни уредник Драган Којић, уредник издања Александар Јокановић (126/2018), Слово Ћирилово, годишњак Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, главни и одговорни уредник Нада Вељић (15/2018) и Читалиште, научни часопис за теорију и праксу библиотекарства Градске библиотеке Панчево и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, главни уредник Гордана Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић (32/2018).
Наведеним насловима прикључили смо Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања у издању Народне библиотеке Смедерево, главни уредник Марина Лазовић (60/2018) и представили прилоге објављене у оквиру Екслибриса, сталне рубрике посвећене библиотекарству.


Преузми пун текст