NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Saša Madacki
Univerzitet u Sarajevu
sasa.madacki@unsa.ba

doi: 10.19090/cit.2019.35.15-19
Br. 35 (novembar 2019), str. 15-19


Miris kiše: kadrovska politika tranzicionog bibliotekarstva na brdovitom Balkanu


Sažetak

Svako sažimanje ovog teksta je zaludan posao. Ali, kako urednica insistira, moram da napišem o čemu se ovdje zapravo radi. Dakle, autor (tojest ja) u ovom radu donosi analizu kadrovske politike u bibliotekama Kantona Sarajevo gledanu kroz rakurs teorije magijskog realizma kao jedinog mogućeg okvira za objašnjenje fenomena zapošljavanja u bibliotečkoj struci. Autor daje drugo čitanje podataka prikupljenih u sistematskom istraživanju stanja biblioteka osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, kroz prizmu Strategije Međunarodne federacije bibliotečkih asocijacija i ustanova za period 2019–2024.


Ključne reči:

biblioteke, kadrovska politika, školske biblioteke, Bosna i Hercegovina, magijski realizam


Primljeno: 15. oktobra 2019.
Ispravke rukopisa: 28. oktobra 2019.
Prihvaćeno za objavljivanje: 30. oktobra 2019.

Creative Commons License
Miris kiše: kadrovska politika tranzicionog bibliotekarstva na brdovitom Balkanu by Saša Madacki is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst