NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Razina Akhter
Bangladesh Shishu Academy, Dhaka, Bangladesh
razinaalam_999@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.52-59
Br. 36 (Maj 2020), str. 52-59


Poruka deci u dokumentima i literaturi
o dečjim bibliotekama i bibliotekarima


Sažetak

Biblioteke za decu i mlade su društvene, kulturne i obrazovne organizacije koje obezbeđuju najširi spektar obrazovnih usluga za ovu delikatnu kategoriju korisnika. Ove usluge podrazumevaju pružanje informacija na osnovu kojih se formiraju ideološki i etički principi, kao i naučno i kulturološko znanje iz različitih oblasti, u pisanom, elektronskom i audio-vizuelnom obliku. Dobra dečja biblioteka postaje prijatelj deci tokom procesa sticanja osnovnog obrazovanja i veština pismenosti, omogućavajući im da u budućnosti učestvuju u razvoju zajednice i aktivno mu doprinose. Na osnovu UNICEF Konvencije o pravima deteta, IFLA/ UNESCO smernica za razvoj 2001, IFLA smernica za bibliotečke usluge za decu uzrasta od 0–18 godina, dokumenata i radova predstavljenih na IFLA kongresima i niza izvora koji se bave ovim pitanjima, u radu se govori o misiji, viziji, ciljevima, resursima i ulozi dečjih biblioteka, kao i inkluzivnim servisima i potrebama dece koje oni mogu da zadovolje. Uz to, rad pokušava da odgovori na pitanje šta se očekuje od dečjih biblioteka i bibliotekara koji rade sa decom. Cilj mu je da pokaže bibliotekarima put kojim bi trebalo da idu i način kako da njime krenu i kako da promene pristup upravljanju bibliotečkim resursima i uslugama u budućnosti.


Ključne reči:

dečja biblioteka, usluge dečje biblioteke, misija, svrha, navike čitanja, održivi razvoj, inkluzivno obrazovanje, bibliotečka pismenost


Primljeno: 8. maja 2020.
Ispravke rukopisa: 25. maja 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 14. juna 2020.

Creative Commons License
Poruka deci u dokumentima i literaturi o dečjim bibliotekama i bibliotekarima by Razina Akhter is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst