NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Danijela Petrić
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Koprivnica
danijela@knjiznica-koprivnica.hr

doi: 10.19090/cit.2020.36.37-43
Br. 36 (Maj 2020), str. 37-43


Modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade
te njihov utjecaj na praksu


Sažetak

U radu su prikazani modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade koji postoje u Republici Hrvatskoj. Također se u članku nastoji definirati na koji način je modele usavršavanja moguće primijeniti u praksi i to na konkretnom primjeru Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, s naglaskom na stručno usavršavanje knjižničara koji rade s djecom i mladima. Daje se pregled stručnog usavršavanja osoblja ove ustanove putem programa Erasmus+ i Nacionalnog centara za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Ono je osobito važno u današnje vrijeme brzih promjena i potrebe za neprestanim prilagođavanjem knjižničnih usluga. Učenje kroz iskustvo i praćenje rada kolega u drugim državama u praksi se pokazalo vrlo korisnim, a koprivnička knjižnica je time povećala kompetencije stručnog osoblja, razvila niz inovativnih programa te istaknula svoju važnu ulogu u zajednici.


Ključne reči:

knjižničari za djecu i mlade, stručno usavršavanje, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara, Republika Hrvatska, kompetencije knjižničara, Erasmus+


Primljeno: 9. marta 2020.
Ispravke rukopisa: 4. aprila 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 28. aprila 2020.

Creative Commons License
Modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade te njihov utjecaj na praksu by Danijela Petrić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst