НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


T., Б.

Бр. 36 (Maj 2020), стр. 115-116


Сто педесета годишњица Ресавске библиотеке
у години европског културног наслеђа


Стаматовић, Десанка и Бранка Драгосавац, прир. Свилајначка периодика од 1871. до 1929. године: о стопедесетој годишњици Ресавске библиотеке. Свилајнац: Ресавска библиотека, 2018

Последњих година се и говори и ради на заштити културне баштине на свим нивоима, локалном, државном и глобалном, у циљу утврђивања, заштите и очувања прошлости и стваралаштва претходних генерација. Односи се не само на вредна уметничка дела, већ и на писано благо, обичаје, грађевинске објекте, једном речју „све материјално и нематеријално културно наслеђе једне државе и народа што их чини изузетним, препознатљивим и памћења вредним“. Ресавска библиотека у Свилајнцу се прикључила овом пројекту и започела велики подухват да доступне примерке свих наслова новина и часописа који су излазили и штампани у Свилајнцу у периоду од 1871. до 1929. године дигитализацијом сачува од заборава. Ово је још значајније ако се има у виду да су у ратовима и поплавама њени фондови неколико пута страдали и да је комплетно књижно богатство и стваралаштво нестајало у таласима Ресаве, попаљено, или га је непријатељ однео.


Преузми пун текст