НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


Ивана Тодоровић
Народна библиотека Србије, Београд
ivana.todorovic@nb.rs

Бр. 36 (Maj 2020), стр. 120-126


Водич кроз домаћу стручну периодику


„Водич кроз домаћу стручну периодику“ у овом броју Читалишта обухвата следеће наслове сериј- ских публикација: Бележница, часопис за библиотекарство, књижевност и културу Народне библиотеке Бор, главни и одговорни уредник Виолета Стојменовић (37–38/2019); Библиотекар, часопис за теорију и праксу библиотекарства Библиотекарског друштва Србије, главни и одговорни уредник Драгана Грујић (2/2019); Вести, гласило Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић (112/2019. и 113/2020); Високошколске библиотеке, стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији, главни и одговорни уредник Марија Булатовић (1 и 2/2019); Гласник Народне библиотеке Србије, главни и одговорни уредник Ласло Блашковић (21/2019); Годишњак Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић (2018); Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, главни и одговорни уредник Цветана Крстев (1/2019); Корак библиотеке, часопис за културу и библиотечко-информациону делатност Народне библиотеке Ужице, главни и одговорни уредник Драгослава Родаљевић (4/2019); Крагујевачко читалиште, лист Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, уређивачки колегијум Марија Ракић Шаранац, Гордана Вучковић и Бојана Крстић Михајловић (48/2019) и Читалиште, научни часопис за теорију и праксу библиотекарства Градске библиотеке Панчево и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, главни уредник Гордана Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић (35/2019).
Наведеним насловима прикључили смо Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања у издању Народне библиотеке Смедерево, главни уредник Марина Лазовић, извршни уредник Биљана Живановић (62/2019) и представили прилоге објављене у оквиру Екслибриса, сталне рубрике посвећене библиотекарству.


Преузми пун текст