NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Goran Trailović
Gradska biblioteka Pančevo
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

doi: 10.19090/cit.2020.36.24-36
Br. 36 (Maj 2020), str. 24-36


Čitalački klub za osobe sa intelektualnim teškoćama


Sažetak

Odeljenje za komunikacije i inkluziju Gradske biblioteke Pančevo je 2018. godine, u okviru projekta Dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa smetnjama u razvoju i intelektualnim teškoćama, pokrenulo specifičan Čitalački klub koji je okupio dvadesetak mladih osoba. Aktivnosti Kluba su realizovane u partnerstvu sa Centrom za kulturu i ekologiju PanArt i Udruženjem „Na pola puta“, a njegov rad je pratio i usmeravao stručni tim sastavljen od defektologa, pedagoga, psihologa i bibliotekara.
U radu se iznose početne zamisli i očekivanja autora projekta – pisca ovog teksta, pripreme organizatora, realizovane aktivnosti i evaluacija, kao i razlozi zbog kojih nije nastavljen naredne godine. Pisan je na osnovu uvida u rad Kluba, neposrednog učestvovanja u aktivnostima, tekstualne i video-dokumentacije koja se čuva na Odeljenju za komunikacije i inkluziju pančevačke Biblioteke. Posebno su istaknuti reakcije i mišljenja njegovih članova koji se odnose na realizovane aktivnosti. Najatraktivniji rezultat delovanja Kluba je kratki igrani film Ljubav u biblioteci, čiji su protagonisti njegovi članovi, koji su sami osmislili i scenario. Na osnovu rezultata ispitivanja učesnika i saradnika uključenih u projekat i ličnog uvida autora, može se zaključiti da je on uspešno realizovan.


Ključne reči:

Čitalački klub, dostupnost kulturnih sadržaja, osobe sa smetnjama u razvoju, osobe sa intelektualnim teškoćama, percepcija književnog teksta, Gradska biblioteka Pančevo, Odeljenje za komunikaciju i inkluziju, Centar za kulturu i ekologiju PanArt, Udruženje „Na pola puta“, Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, stručni saradnici, „individualna karta čitaoca“


Primljeno: 10. maja 2020.
Ispravke rukopisa: 23. maja 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 29. maja 2020.

Creative Commons License
Čitalački klub za osobe sa intelektualnim teškoćama by Goran Trailović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst