НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Бр. 36 (Maj 2020), стр. 1


Библиотекари деци и младима


Рубрикa Тема у овом броју посвећена је раду са осетљивом и захтевном категоријом корисника коју чине деца и млади у дечјим одељењима јавних библиотека. Шест чланака приказује активности у библиотекама Србије, окружењу и на глобалном плану. Разноликост текстова проистекла је из жеље уредништва да буду обухваћена што разноврснија искуства у настојањима да се деца и млади привуку у библиотеке. Стога је била неопходна историјска перспектива, упоредо са теоријским разматрањима и примерима добре праксе. У процесу преговарања са страним ауторима драгоцена је била колегијална помоћ дечјег библиотекара, Милице Матијевић из Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу, којој уредник Теме захваљује на подршци и сарадњи.
О „малим селима“, програму за децу јавне библиотеке у Београду између два светска рата пишу Бранка Драгосавац и Љубица Ћоровић. Оне су, на основу доступне архивске и друге грађе, успеле не само да представе овај „storytelling у повоју“, већ и да осветле лик и дело Надежде Басуровић, првог дечјег библиотекара у Србији. Ауторке су такође доказале да је важно познавање историјског развоја професије да би један број библиотекара престао да живи у илузији да су активности које се тренутно приказују као најбољи примери добре праксе настале од тренутка када су они изабрали да их спроводе.


Преузми пун текст