NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Violeta D. Milošević
Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“, Valjevo
ocvioleta@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2021.39.47-56
Br. 39 (novembar 2021), str. 47-56


Javne biblioteke i zaštita kulturnog nasleđa
u vreme vanrednih situacija


Sažetak

Svako vanredno stanje ugrožava i biblioteke kao ustanove zaštite kulturnog nasleđa, stare i retke bibliotečke građe, ali i drugih fondova koji su kategorisani kao građa od posebne važnosti. Upravljanje rizicima koje izazivaju poplave, požari, zemljotresi, klizišta i druge prirodne katastrofe, zatim pandemije, ratna stanja i druga vanredna stanja izazvana delovanjem ljudi, u smislu preventivnog delovanja i izrade planova za zaštitu i sanaciju kulturnog nasleđa od katastrofa, još uvek nije implementirano u redovne procedure u javnim bibliotekama. Postojeći zakonski okvir obezbeđuje optimalni nivo zaštite, ali je primena delimična. Resursi javnih biblioteka nisu dovoljni da obezbede kvalitetan nivo zaštite kulturnog nasleđa, pre svega zato što bibliotečki stručnjaci nisu uključeni u sistem zaštite na pravi način. Upravljanje rizikom od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa zahteva uvođenje obavezujućih procedura, redovnih edukacija, unapređenje odnosa i čvršće povezivanje svih učesnika u sistemu zaštite, uz obezbeđivanje finansijske podrške.
Zbog svega navedenog, u ovom radu je opisan zakonodavni okvir u Republici Srbiji, a zatim i iskustvo valjevske biblioteke tokom poplava u valjevskom kraju 2014. godine u cilju boljeg sagledavanja pozicije ustanova kulture i značaja daljeg angažovanja na polju prevencije rizika.


Ključne reči:

vanredno stanje, upravljanje rizicima od katastrofa, javne biblioteke, Valjevo, poplave, bibliotečki stručnjaci, kulturno nasleđe, stare i retke knjige, zakonski okvir


Primljeno: 6. novembra 2021.
Ispravke rukopisa: 15. novembra 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 18. novembra 2021.

Creative Commons License
Javne biblioteke i zaštita kulturnog nasleđa u vreme vanrednih situacija by Violeta D. Milošević is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst