НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


Ивана Тодоровић
Народна библиотека Србије, Београд
ivana.todorovic@nb.rs

Бр. 39 (новембар 2019), стр. 101-109


Водич кроз домаћу стручну периодику


(мај–новембар 2021)

„Водич кроз домаћу стручну периодику“ у овом броју Читалишта обухвата следеће наслове серијских публикација: Археографски прилози, зборник радова Oдељења за археографију Народне библиотеке Србије, главни и одговорни уредник Ласло Блашковић (42/2020); Бележница, часопис за библиотекарство, књижевност и културу Народне библиотеке Бор, главни и одговорни уредник Виолета Стојменовић (41/2021); Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу, главни и одговорни уредник Александра Аџић (9/2021); Библиотекар, часопис за теорију и праксу библиотекарства Библиотекарског друштва Србије, главни и одговорни уредник Драгана Грујић (1/2021); Вести, гласило Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић (118 и 119/2021); Високошколске библиотеке, стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији, главни и одговорни уредник Марија Булатовић (1 и 2/2021); Гласник Народне библиотеке Србије, главни и одговорни уредник Владимир Пиштало (23/2021); Годишњак Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић, уредник Гордана Ђилас (2020); Крагујевачко читалиште, лист Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, уређивачки колегијум Марија Ракић Шаранац, Гордана Вучковић и Бојана Крстић Михајловић (51/2021); Мозаик Градске библиотеке у Новом Саду, главни и одговорни уредник Драган Којић, уредник листа Александар Јокановић (134/2020); Нови Легат: часопис за библиотекарство, науку и културу Народне библиотеке „Радоје Домановић” у Лесковцу, главни и одговорни уредник Весна Илић; Савремена библиотека (37/2020), уредник Милица Стевановић; Читалиште, научни часопис за теорију и праксу библиотекарства Градске библиотеке Панчево и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, главни уредник Гордана Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић (38/2021) и Школски библиотекар, часопис Друштва школских библиотекара Србије, уредник Ана Дуковић (10/2020).
Наведеним насловима прикључили смо и Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања у издању Народне библиотеке Смедерево, главни уредник Марина Лазовић, извршни уредник Биљана Живановић (65–66/2021) и представили прилоге објављене у оквиру Екслибриса, сталне рубрике посвећене библиотекарству.
Од наведених часописа већина излази и у штампаном и у електронском издању, док се Високошколске библиотеке и Школски библиотекар објављују само у електронском формату.


Преузми пун текст