NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Danijela Vasić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za orijentalistiku, Beograd
vasic.danijela@fil.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2022.40.2-15
Br. 40 (Maj 2022), str. 2-15


Nacionalna parlamentarna biblioteka u Japanu


Sažetak

U ovom radu se analizira razvoj biblioteka u Japanu, koji rezultira osnivanjem Nacionalne parlamentarne biblioteke (National Diet Library – NDL). Istorija biblioteka je u tesnoj vezi s istorijom štamparstva, koje u toj državi traje od 8. veka. Počeci savremenog bibliotekarstva u Japanu vezuju se za kraj 19. veka i ubrzanu modernizaciju zemlje. Prva savremena biblioteka u Japanu, Carska biblioteka, jedan je od tri stuba na kojima je 1948. godine formirana Nacionalna parlamentarna biblioteka. NDL je danas jedina nacionalna biblioteka u Japanu koja nosi obeležja takve vrste ustanova: osnovala ju je vlada; kao jedina depozitna biblioteka potražuje obavezni primerak, budući da joj je dužnost da prikuplja i čuva pisano nasleđe naroda; po svojim kapacitetima je veća od ostalih biblioteka u zemlji; podržava ostale, recimo programima obuke itd. Uz to, japanska Nacionalna parlamentarna biblioteka uspeva da se izbori i sa sve kompleksnijim zahtevima savremenog društva usmerenog na informacione tehnologije. Pod tim se pre svega podrazumeva sve veća potreba za digitalizacijom, kao i za korišćenjem svih vrsta resursa na daljinu.


Ključne reči:

Japan, nacionalna biblioteka, Nacionalna parlamentarna biblioteka, Carska biblioteka, Biblioteka Kansai, Međunarodna biblioteka književnosti za decu, Orijentalna biblioteka, NDL Digital Collections, Hjakumanto darani


Primljeno: 14. februara 2022.
Ispravke rukopisa: 2. aprila 2022.
Prihvaćeno za objavljivanje: 10. aprila 2022.

Creative Commons License
Nacionalna parlamentarna biblioteka u Japanu by Danijela Vasić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst