НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


Бранка Драгосавац
Катарина Стефановић
Универзитет у Београду Правни факултет – Библиотека

Бр. 42 (Мај 2023), стр. 79-80


Јубилеј Библиотекарског друштва Србије


Грујић, Драгана, ур. Библиотекарско друштво Србије: 1947–2022. Београд: Библиотекарко друштво Србије, 2022.

Обележавајући седамдесет пет година рада и деведесет година од оснивања првог струковног удружења на нашим просторима, Библиотекарско друштво Србије (БДС) издало је тематску монографију Библиотекарско друштво Србије: 1947–2022, у чијој су изради учествовали професори Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду и библиотекари из библиотека различитог типа. Иако библиотекарима и културној и научној јавности није био непознат рад БДС, досадашњи текстови приказивали су његово деловање сегментирано и у појединим историјским епохама. Сада су, по први пут у историји удружења библиотекара у Србији, на једном месту прикупљени, систематизовани и објављени целокупни подаци о његовим појединим задацима.
Пратећи историјски лук оснивања, развоја и гранања функција и задатака првог струковног удружења у Срба, монографију отвара текст који повезује предратно Друштво југословенских библиотекара, које је поставило темеље, са БДС, које је наставило његов рад од 1947. године, и до данас континуирано спаја библиотеке и библиотекаре широм земље.


Преузми пун текст