НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


Ивана Тодоровић
Народна библиотека Србије, Београд
ivana.todorovic@nb.rs

Бр. 42 (Мај 2023), стр. 85-89


Водич кроз домаћу стручну периодику


(новембар 2022 – мај 2023)

Водич кроз домаћу стручну периодику“ у овом броју Читалишта обухвата следеће наслове серијских публикација: Библиотекар, часопис за теорију и праксу библиотекарства Библиотекарског друштва Србије, главни и одговорни уредник Драгана Грујић (2/2022); Вести, гласило Библиотеке Матице српске, главни уредник Селимир Радуловић (124/2022 и 125/2023); Високошколске библиотеке, стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији, главни и одговорни уредник Марија Булатовић (2/2022); Глас библиотеке, часопис за библиотекарство и информациону науку Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, главни и одговорни уредник Мирко Дрманац (28/2022); Гласник Народне библиотеке Србије, главни и одговорни уредник Владимир Пиштало (24/2022); Крагујевачко читалиште, лист Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу, уређивачки колегијум Марија Ракић Шаранац и Гордана Вучковић (53/2022); Нови Легат: часопис за библиотекарство, културу и књижевност Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, главни уредник Јован Пејчић и одговорни уредник Весна Илић (5/2022) и Читалиште, научни часопис за теорију и праксу библиотекарства Градске библиотеке Панчево, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Филолошког факултета Универзитета у Београду, главни уредник Гордана Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић (41/2022).
Од наведених часописа већина излази и у штампаном и у електронском издању, док се Високошколске библиотеке објављују само у електронском формату.


Преузми пун текст