НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica
 


Бранка Драгосавац
Универзитет у Београду
Правни факултет – Библиотека
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

Бр. 42 (Мај 2023), стр. 1-2


Специјалне библиотеке


Тема четрдесет другог броја Читалишта су специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института. Темат отвара рад Бојане Вукотић, у ком су представљени њихов број, стање и проблеми у раду и дате мере за унапређење. Могућностима евалуације њиховог рада и коришћењем квантитативних економских модела бави се Мирко Дрманац. Два текста посвећена су историјском развоју: Библиотеку Историјског института у Београду приказале су Славица Мереник и Милица Јованчићевић, а Библиотеку Археолошког института Сања Никић и Милан Миловановић. Проблемима принављања библиотечке грађе у Библиотеци Института за упоредно право бавила се Мирјана Марков, док је најновије формирану Библиотеку УЛУС-а представио Владимир Живановић.
Специјална, стручна, техничко-информативни центар, научно-истраживачки центар, информационо-документациони центар, ИНДОК центар, ИНДОК служба, служба документације, техничка библиотека, специјализована библиотека, стручна индустријска библиотека и ИНДОК јединица – све су синоними којима се у различитим временским периодима називала специјална библиотека, и све су термини који означавају библиотеку која није самостална установа културе или образовања, већ је организациони део неке друге организације.


Преузми пун текст