NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Gordana Đilas
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
gordanadjilas@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.16-28
Br. 44 (Maj 2024), str. 16-28


Dva veka Letopisa Matice srpske (1824–2024)


Sažetak

Letopis Matice srpske je najstariji srpski živi časopis koji ove, 2024. godine, obeležava 200 godina izlaženja. Osnovao ga je novosadski profesor Georgije Magarašević (1793–1830). Izdavanje Letopisa nakon treće sveske preuzima Matica srpska. Rad se bavi pregledom osnovnih programskih orijentacija Letopisa tokom smene brojnih urednika, od kojih su najzapaženiji Georgije Magarašević, Teodor Pavlović, Jovan Subotić, Jovan Đorđević, Tihomir Ostojić, Marko Maletin i Mladen Leskovac. Od osnivanja i širokog programa Georgija Magaraševića, koji je predvideo da bude časopis koji se tiče celog slovenskog, a naročito srpskog naroda, menjao je koncepciju, uslovljen društvenim, političkim i ideološkim razlozima, sve vreme stremeći da postane srpski književni naučni časopis. Iako je to delimično postignuto tek u periodu nakon Drugog svetskog rata, a u potpunosti raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, njegova dugotrajnost obavezuje na negovanje tradicije i dodatna istraživanja njegovog uticaja u savremenom trenutku.


Ključne reči:

Letopis Matice srpske, programska orijentacija, urednici, uređivanje


Primljeno: 3. aprila 2024.
Ispravke rukopisa: 19. aprila 2024.
Prihvaćeno za objavljivanje: 21. aprila 2024.

Creative Commons License
Dva veka Letopisa Matice srpske (1824–2024) by Gordana Đilas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst