NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Milica Matijević
Biblioteka „Dimitrije Tucović“, Lazarevac
milica.biblioteka@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.67-77
Br. 44 (Maj 2024), str. 67-77


Jubileji kao putokaz: 75 godina Biblioteke „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu


Sažetak

Zvanična istorija govori da je Biblioteka „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu osnovana 1949. godine. Do danas je izrasla u savremenu ustanovu kulture, koja je prepoznatljiva kako u svojoj sredini, tako i šire. Tokom svog istorijskog razvoja prolazila je kroz različite etape. Smenjivale su se usluge bibliobusa, razvoja punktova i širenja mreže ogranaka. Od 2011. godine ustanova je smeštena u namenski adaptiranu zgradu u centru grada, ima četiri aktivna ogranka i raspolaže fondom od preko 150.000 jedinica bibliotečko-informacione građe. Manifestacija „Festival humora za decu“ održava se pod njenim okriljem već 35 godina. U poslednjoj deceniji svog rada sve više se okreće potrebama zajednice, pokreće brojne nove usluge, umrežava se i projektno finansira.


Ključne reči:

Lazarevac, Biblioteka „Dimitrije Tucović“, istorijat, razvoj, fondovi, bibliobus, Festival humora za decu, programi, projekti


Primljeno: 29. marta 2024.
Ispravke rukopisa: 12. aprila 2024.
Prihvaćeno za objavljivanje: 14. aprila 2024.

Creative Commons License
Jubileji kao putokaz: 75 godina Biblioteke „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu by Milica Matijević is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst