НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 CHICAGO STYLEДр Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

Чикаго стил библиографског цитирања

Чикаго стил (Chicago Style) библиографског цитирања користи се у научним радовима из сторије и других хуманистичких наука. Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual of Style, у даљем тексту CMОS) представља упутство за коришћење овог стила. Објавио га је University of Chicago Press 1906. године. До данас је доживео 17 издања, од којих је последње објављено 2017. године. Спада у прве приручнике за цитирање, и великим делом је допринео стандардизацији истраживачке методологије. Објављен је и у штампаном облику и онлајн, међутим, без плаћања годишње претплате, немогуће му је приступити.

CMОS наводи два основна начина систематизације извора: Notes and Bibliography style (стил хуманистичких наука) и Author-date system (систем аутор-датирање). Избор између ова два начина често зависи од личних склоности, али још чешћеод врсте тема и природе извора који се наводе, као и од захтева оних који прописују употребу једног од њих (издавачи, факултети, уредништво часописа итд.). Оба стила су веома слична у начину навођења извора. Редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, у складу са традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечко-информационе делатности у свету, определила се за Humanities Style (односно Notes and Bibliography style). Овај начин цитирања представља библиографску јединицу у фуснотама и библиографији или списку коришћене литературе и извора. Веома је прилагодљив разноврсним информацијама и обрађује изворе које не предвиђају други стилови цитирања...

Преузми: Чикаго стил библиографског цитирања (191 KB)