НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 CIPCIP – Каталогизација у публикацији
Библиотекe Матице српске, Нови Сад

02

ЧИТАЛИШТЕ : научни часопис за теорију и
праксу библиотекарства / главни уредник
Гордана Стокић Симончић ; одговорни уредник
Горан Траиловић. - Год. 10, бр. 18 (мај 2011)- . -
Панчево : Градска библиотека ; Нови Сад :
Филозофски факултет ; Београд : Филолошки факултет, 2011- . - 30 cm

Полугодишње. - Је наставак: Панчевачко
читалиште = ISSN 1451-3048. - Друго издање
на другом медијуму: Читалиште (Online) =
ISSN 2217-5563

ISSN 2217-5555 = Читалиште (Штампано изд.)

COBISS.SR-ID 183237388